Innovation och utveckling

UMS är ett teknologiskt företag och har valt att lägga stort fokus på innovation. Eftersom behovet för kritiska varningssystem ständigt ökar så är det helt avgörande med ett kontinuerligt arbete för innovativa lösningar. Vi vill skapa lösningar efter kundens behov och önskemål, men samtidigt kunna göra systemet så användarvänliga som möjligt. Med ett flertal patent gällande kritiska varningslösningar står vi som världsledande aktör inom branschen.

Våra mest omfattande projekt avser forskning och utveckling för att möjliggöra varningssystem som bäst utnyttjar den befintliga telekom-infrastrukturen. Ända sedan UMS grundades så har innovation varit en viktig del i företagets strategi. Våra patent och IPR (Intellectual Property Rights) strategi pekar på vår strävan mot kontinuerlig och progressiv utveckling.