Varför Innovation?

Varför är innovation viktig för oss?
Innovation är en av våra grundpelare och genomsyrar hela företagets anda. Företagets kärnverksamhet innefattar att skapa och utveckla varningslösningar som bl.a. använder sig av det allmänna mobilnätets infrastruktur. Ett område där UMS varit en föregångare. Att använda det allmänna mobilnätet för kritiska varningar kräver ett helt annat krav än för konventionell användning. UMS har utvecklat teknologi och metodik som möjliggör varning i det kommersiella nätet, vilket har spelat en vital roll för utvecklingen.

Ur ett samhällsperspektiv är det väldigt viktigt att satsa på att kontinuerligt förbättra metoderna för att varna civila. I en nödsituation är information extremt viktig. För att kunna leverera sådan information måste vi kunna nå ut till medborgarna genom alla tillgängliga kanaler. Detta kräver kontinuerlig innovation.

Kommunikationsteknologi och dess användning har under de senaste 10 åren snabbt förändrats, då nya kanaler och program dykt upp, medan andra har försvunnit som funnits i decennier. Det är viktigt att kunna anpassa sig till de nya kanalerna och teknologierna som kommer att användas. Denna mångfald öppnar upp en kombination av möjligheter och utmaningar som bara kan hanteras genom en innovativ strategi.