Lösningar

Kommunikation och teknologin kring kommunikation utvecklas och utbreder sig allt mer och mer, och har en stor inverkan på folks beteende och levnadssätt. Som en av pionjärerna inom utvecklingen av kritiska varningslösningar, har UMS spelat en betydelsefull roll för befolkningsvarningens värde, funktionalitet och progression. Våra teknologipatenter är ett bevis på vår kompetens och vårt engagemang för att optimera användningen av det offentliga kommunikationsnätet som en pålitlig kanal för att varna befolkningen vid krissituationer.