Varningskanaler

Olika typer av varningskanaler passar för olika befolkningsgrupper. Sociala medier är generellt effektivare för att nå den yngre generationen, medan den äldre generationen föredrar mer traditionella kanaler, exempelvis talmeddelande. Varning via mobilapp är effektivt i stadsmiljöer, med bra internetförbindelse, medan SMS troligen lämpar sig bättre på landsbygden och mer avlägsna platser.

UMS varningslösningar tillgodoser behovet och har stöd i samtliga kanaler för att nå ut till befolkningen på bästa sätt. Detta gör även att beredskapsorgan kan nyttja UMS varningslösningar på bästa sätt för att nå ut till befolkningen eller när inkallning av personal och grupper behövs.

Voice_blue_frameTalmeddelande
Talmeddelande är en väldigt viktig kanal för varningsmeddelanden. Kanalen skapar omedelbar uppmärksamhet och hanterar respons i realtid. Talmeddelande kan skickas ut till olika enheter; fasttelefoner, mobiltelefoner och till vissa typer av personsökare.

Twitter_blue_frameSociala medier
UMS varningslösningar gör det möjligt att upprätta flera användarkonton som kan knytas till en organisations olika profiler på sociala medier, exempelvis Facebook och Twitter. Användarna kan uppdatera sina sociala medier på flera olika språk, samt bifoga bifogade bilder och videos på händelsen.

Radio_blue_frameRadio
Radio är ett viktigt medium för att kunna varna många personer samtidigt, på kort tid. UMS lösningar kan enkelt integreras mot ett flertal radiostationer och är betydelsefullt för att nå olika delar av befolkningen.

Digital_signage_blue_frameDigital signage
Digital signage (digital skyltning) kan exempelvis användas för att sända varningar i stadsmiljö eller järnvägar och vägar där digitala skyltar finns. Varningarna kan exempelvis styra om trafik eller vägleda folk ut ur ett drabbat område.

SMS_blue_frameSMS 
Systemanvändaren markerar ett område på kartan i systemet, och kan skicka SMS till användarna inom det markerade området. Systemet har stöd för både adressbaserat utskick och positionsbaserade meddelanden. Positionsbaserade meddelanden har stöd för flera olika språk.

CAP_blue_frameCommon Alerting Protocol (CAP) 
UMS har stöd för både CAP 1.1 och CAP 1.2 meddelandeprotokoll. Detta gör det möjligt för integration av alternativa kanaler, exempelvis TV, radio, sirener, m.m.

TV_blue_frameTV
Våra varningslösningar kan integreras mot en eller flera TV-kanaler och kan sända både textbaserade meddelanden, bilder, video ocu informationsgrafik på helskärm. På så vis kan informationen enkelt nå alla invånare. TV är ett kraftfullt medium för att få uppmärksamheten av tusentals människor samtidigt.

Email_blue_frameE-post
E-post fungerar som ett effektivt medium för att nå ut till folk på kontor och flitiga internetanvändare. E-post som skickas från UMS system har hög levereringsgrad och låg spamfrekvens. Ofta används e-post för att underrätta myndigheter om att en varning är skickad, med bifogade detaljer.

Smartphone_blue_frameMobilapp 
UMS tillhandahåller en befolkningsvarnings-app som skickar ut meddelanden till smarttelefoner på Android- och iOS plattformar. ¨Det är en användarvänlig applikation som ger invånarna möjlighet att få meddelanden utisfrån deras position och utifrån fördefinierade adresser.

Siren_blue_frameSirener
I många delar av världen är fortfatande sirener och högtalare ett effektivt verktyg vid varning i nödsituationer. Våra system kan enkelt integreras med sireners nätverk och kan snabbt ge precis information och instruktioner för att hjälpa och vägleda de berörda delarna av befolkningen.